send link to app

MathMachine


4.2 ( 3712 ratings )
Games Onderwijs Educatief
Developer: Benjamin Wittevrongel
Gratis

Deze app helpt kinderen in het lager onderwijs bij het leren rekenen.

Duid aan wat de maximale som mag zijn en kies tussen rekenen met getallen of met getalbeelden.

Een som wordt voorgesteld in de vorm van een splitshuisje.
In deze voorstelling staat de som bovenaan en de termen onderaan.

Deze app kwam tot stand in samenwerking met Martijn Vuylsteke.